Информация

Успешно приключи изпълнението на  дейностите по направление 1 от Договор  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № BG05М9OР001-6.004-0078-С01 по Проект  „Патронажна грижа + -компонент 2”, Оперативна програма „Развитие на човешките […]

Информация

Вече трети месец община Черноочене изпълнява дейности по направление 2 по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05М9OР001-6.004-0078-С01 по Проект „Патронажна грижа + -компонент 2”, Оперативна програма „Развитие […]

ИНФОРМАЦИЯ

Поради големия интерес от страна на потребителите, община Черноочене се възползва от възможността за удължаване срока на услугите по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № BG05М9OР001-6.002-0072-С01 по Проект  […]

Информация

От 6 месеца Община Черноочене осигурява подкрепа чрез предоставяне на патронажна грижа в домашна среда на възрастни хора  и лица с увреждания. Средствата за дейността са осигурени по Договор за […]

Информация

Кметът на община Черноочене Айдън Осман подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05М9OР001-6.002-0072-С01 по Проект „Патронажна грижа + в община Черноочене”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020 […]

Информация

В края на месец декември 2020 година приключва изпълнението на дейностите по административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05М9OР001-2.101-0069 по процедура BG05М9OР001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора […]

Информация

В община Черноочене стартира предоставянето на услугата патронажна грижа по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 4”, финансиран по административен Договор за предоставяне на […]

Информация

Приключи изпълнението на дейностите по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”, финансиран по административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № BG05М9OР001-2.040-0029 по процедура  BG05М9OР001-2.040 […]

Информация

В община Черноочене последен месец успешно продължава изпълнението на дейностите по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”, финансиран по административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова […]