Предложение

От Сезгин Местан – Председател на Временната комисия за изготвяне на предложенията за съдебни заседатели за Районен съд-Кърджали за мандат 2020-2023 година Уважаеми дами и господа общински съветници! На 12.12.2019 […]

Доклад

На Временната комисия за изготвяне на предложенията за съдебни заседатели за Районен съд-Кърджали за мандат 2020-2023 година, избрана с Решение №34/23.04.2019 година на Общински съвет – Черноочене Във връзка с […]

Протокол

Днес, 06.06.2019 година /четвъртък/, от 15.00 часа, в заседателната зала на ОбС – Черноочене, се проведе заседание на Временната комисия, избрана с Решение №34/23.04.2019 г. на Общински съвет – Черноочене, […]

Процедура по подбор

Списък на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели при Районен съд – Кърджали, предложени от Временната комисия при Общински съвет – Черноочене: № Име и фамилия 1. Сеид Рамадан Документи […]

ОБЯВА

Общински съвет – Черноочене НАБИРА кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Кърджали, за мандат 2020– 2023 г. Необходими документи за кандидатстване: 1. Заявление /по образец/; 2. Нотариално заверено […]