Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – с. Черноочене, област Кърджали

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРНООЧЕНЕ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ Мандат 2023-2027 година І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1.Общинският съвет е орган на местното самоуправление и […]

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – с. Черноочене, област Кърджали

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРНООЧЕНЕ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ Мандат 2019-2023 година І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1.Общинският съвет е орган на местното самоуправление и […]

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – с. Черноочене, област Кърджали

Мандат 2019-2023 година  /Отменен с реш. № 8935 на ВАС от 13.10.2022 г./ І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1.Общинският съвет е орган на местното самоуправление и се избира от жителите на общината при условия […]

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – с. Черноочене, област Кърджали

Мандат 2019-2023 година І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1.Общинският съвет е орган на местното самоуправление и се избира от жителите на общината при условия и ред, определени от закона. Чл.2.Общинският съвет определя политиката […]

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – с. Черноочене, област Кърджали – Мандат 2019-2023

І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1.Общинският съвет е орган на местното самоуправление и се избира от жителите на общината при условия и ред, определени от закона. Чл.2.Общинският съвет определя политиката за изграждане и […]

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – с. Черноочене, Кърджалийска област

І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1.Общинският съвет е орган на местното самоуправление и се избира от жителите на общината при условия и ред, определени от закона. Чл.2.Общинският съвет определя политиката за изграждане и […]

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – с. Черноочене

І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1.Общинският съвет е орган на местното самоуправление и се избира от жителите на общината при условия и ред, определени от закона. Чл.2.Общинският съвет определя политиката за изграждане и […]