Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – с. Черноочене, област Кърджали

Мандат 2019-2023 година І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1.Общинският съвет е орган на местното самоуправление и се избира от жителите на общината при условия и ред, определени от закона. Чл.2.Общинският съвет определя политиката […]

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – с. Черноочене, област Кърджали

Мандат 2019-2023 година І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1.Общинският съвет е орган на местното самоуправление и се избира от жителите на общината при условия и ред, определени от закона. Чл.2.Общинският съвет определя политиката […]

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – с. Черноочене, област Кърджали – Мандат 2019-2023

І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1.Общинският съвет е орган на местното самоуправление и се избира от жителите на общината при условия и ред, определени от закона. Чл.2.Общинският съвет определя политиката за изграждане и […]

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – с. Черноочене, Кърджалийска област

І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1.Общинският съвет е орган на местното самоуправление и се избира от жителите на общината при условия и ред, определени от закона. Чл.2.Общинският съвет определя политиката за изграждане и […]

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – с. Черноочене

І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1.Общинският съвет е орган на местното самоуправление и се избира от жителите на общината при условия и ред, определени от закона. Чл.2.Общинският съвет определя политиката за изграждане и […]