Докладна записка

отАйдън Ариф Осман – Кмет на Община Черноочене Относно:Приемане на изменение и допълнение на Наредба №1от 20.02.2003 г.за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията […]