Обява

На основание чл. 50 от НРПУРОС на ОбС – Черноочене, Заповед № 462 от 30.06.2023 г. на Кмета на община Черноочене и Решения №37/05.06.2014 г.; №08/04.03.2022 г.; №67/18.07.2022 г.; №77/29.08.2022 […]

Обява

На основание чл. 50 от НРПУРОС на ОбС – Черноочене, Заповед № 179 от 28.03.2023 г. на Кмета на община Черноочене и Решения №37/05.06.2014 г.; №08/04.03.2022 г.; №67/18.07.2022 г.; №77/29.08.2022 […]

Обява

На основание чл. 50 от НРПУРОС на ОбС – Черноочене, Заповед №44 от 30.01.2023 г. на Кмета на община Черноочене и Решения №№37/05.06.2014 г.; №37/05.06.2014 г.; №08/04.03.2022 г.; №67/18.07.2022 г.; […]

Обява

На основание чл. 50 от НРПУРОС на ОбС – Черноочене, Заповед №1170 от 25.11.2022 г. на Кмета на община Черноочене и Решения №№37/05.06.2014 г.; №08/04.03.2022 г.; №67/18.07.2022 г., №№99, 101, […]

Обява

На основание чл. 50 от НРПУРОС на ОбС – Черноочене, Заповед №945 от 21.10.2022 г. на Кмета на община Черноочене и Решения №37/05.06.2014 г.; 08/04.03.2022 г.; №№26, 36/14.04.2022 г.; №67/18.07.2022 […]

Обява

На основание чл. 50 от НРПУРОС на ОбС – Черноочене, Заповед № 734 от 22.08.2022 г. на Кмета на община Черноочене и Решения №37/05.06.2014 г.; №№05, 08/04.03.2022 г.; №26/14.04.2022 г.; […]

Обява

На основание чл. 50 от НРПУРОС на ОбС – Черноочене, Заповед № 452 от 13.06.2022 г. на Кмета на община Черноочене и Решения №37/05.06.2014 г.; №№05, 08, 16, 17/04.03.2022 г.; […]

Обява

На основание чл. 50 от НРПУРОС на ОбС – Черноочене, Заповед №147 oт 16.03.2022 г. на Кмета на община Черноочене и Решения №37/05.06.2014 г.; № № 05, 08, 16, 17/04.03.2022 […]

Обява

На основание чл. 50 от НРПУРОС на ОбС – Черноочене, Заповед №1052 от 06. 12. 2021 г. на Кмета на община Черноочене и Решение №84/30.11.2021 г. на ОбС – Черноочене, […]

Обява

На основание чл. 50 от НРПУРОС на ОбС – Черноочене, Заповед №823 от 20. 10. 2021 г. на Кмета на община Черноочене и Решения №37/05.06.2014 г.; №04/28.01.2021 г.; №19/25.02.2021 г.; […]