Обява

На основание чл. 50 от НРПУРОС на ОбС – Черноочене, Заповед №676 от 25. 06.2024 г. на Кмета на община Черноочене и Решения №18/16.02.2024 г.; №35/21.03.2024 г.; №38/21.03.2024 г.; №55/20.06.2024 […]

Обява

На основание чл. 50 от НРПУРОС на ОбС – Черноочене, Заповед №238 от 28.03.2024 г. на Кмета на община Черноочене и Решения №18/16.02.2024 г.; №35/21.03.2024 г. и №38/21.03.2024 г.на ОбС […]

Обява

На основание чл. 50 от НРПУРОС на ОбС – Черноочене, Заповед № 1316 от 18. 12. 2023 г. на Кмета на община Черноочене и иРешения №08/04.03.2022 г.; №67/18.07.2022 г.; №32/24.03.2023 […]

Обява

На основание чл. 50 от НРПУРОС на ОбС – Черноочене, Заповед №1085 от 14.11.2023 г. на Кмета на община Черноочене и Решения №37/05.06.2014 г.; №08/04.03.2022 г.; №67/18.07.2022 г.; №77/29.08.2022 г.; […]

Обява

На основание чл. 50 от НРПУРОС на ОбС – Черноочене, Заповед № 462 от 30.06.2023 г. на Кмета на община Черноочене и Решения №37/05.06.2014 г.; №08/04.03.2022 г.; №67/18.07.2022 г.; №77/29.08.2022 […]

Обява

На основание чл. 50 от НРПУРОС на ОбС – Черноочене, Заповед № 179 от 28.03.2023 г. на Кмета на община Черноочене и Решения №37/05.06.2014 г.; №08/04.03.2022 г.; №67/18.07.2022 г.; №77/29.08.2022 […]

Обява

На основание чл. 50 от НРПУРОС на ОбС – Черноочене, Заповед №44 от 30.01.2023 г. на Кмета на община Черноочене и Решения №№37/05.06.2014 г.; №37/05.06.2014 г.; №08/04.03.2022 г.; №67/18.07.2022 г.; […]

Обява

На основание чл. 50 от НРПУРОС на ОбС – Черноочене, Заповед №1170 от 25.11.2022 г. на Кмета на община Черноочене и Решения №№37/05.06.2014 г.; №08/04.03.2022 г.; №67/18.07.2022 г., №№99, 101, […]

Обява

На основание чл. 50 от НРПУРОС на ОбС – Черноочене, Заповед №945 от 21.10.2022 г. на Кмета на община Черноочене и Решения №37/05.06.2014 г.; 08/04.03.2022 г.; №№26, 36/14.04.2022 г.; №67/18.07.2022 […]

Обява

На основание чл. 50 от НРПУРОС на ОбС – Черноочене, Заповед № 734 от 22.08.2022 г. на Кмета на община Черноочене и Решения №37/05.06.2014 г.; №№05, 08/04.03.2022 г.; №26/14.04.2022 г.; […]