Протокол № 02

Днес, 14.02.2024 година  / сряда /, от 17.00 часа,  в читалищен салон „Пробуда” – с.Черноочене, се проведе съвместно заседание на ПК-и при ОбС– Черноочене, при следния                                               Д […]