Секретар

Рушен Фейзула е роден през 1975 година. Учил е в родното си с. Черноочене. През 1993 г. завършва средно образование. Приет е в Технически университет – Габрово, където през 2000 г. се дипломира с професионална квалификация инжинер-мениджър в специалността „Индустриален Мениджмънт“. Специализирал е „Търговия и маркетинг на мажиностроителна продукция“.
През 2002 г. до 2010 г. работи в „Рибарство и аквакултури“ към Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – София /ИАРА/ като главен инспектор и началник. От 2010 г. до 2011 г. заема длъжността специалист „Обществени поръчки“, а след това и експерт „ОМП, ГЗ, ИТ и транспорт“ в общинска администрация Черноочене. В периода 2013-2014 г. е началник отдел „Рибарство и контрол“ към Изпълнителна агенция рибарство и аквакултури“ – София. ОТ 2015 г. работи в общинска администрация – Черноочене като експерт „ОМП, ГЗ, ИТ и транспорт“, а след това и началник отдел „Инвестиционни проекти, стопанска и икономическа политика“. От 23 ноември 2023 г. заема длъжността секретар на Община Черноочене.
Владее турски и английски езици.
Женен е и има едно дете.