Декларации на служители в общинска администрация – Черноочене по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК – 2024 г.

ПЕРВИН АЛИ РАХИМ ИДРИЗ РАШИД АДЕМ РУШЕН ФЕЙЗУЛА САБРИЕ МЮМЮН САФЕТ САФЕТ СЕБИЛДЖАН ХАЛИЛ СЕВИНЧ МЕХМЕД СЕРКАН АКИФ СЮЗАН ИСМАИЛ ФАИК ИДРИЗ ФАТМЕГЮЛ РАМАДАН ХАБИБЕ МЮМЮН ХАКИМЕ МЕХМЕД ХАЛИМ ШАКИР […]

Регистър на декларации на кметове на населени места в община Черноочене по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК – 2024 г.

  №     Име и фамилия Заемана публична длъжност Декл. чл.49,ал.1, т.2 –част I и II 1. Муса Муса кмет на кметство – с.Водач МУСА МУСА 2. Гюнер Апти […]

Декларации на кметове на населени места в община Черноочене по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК – 2024 г.

АЙЛЯ АХМЕД ЮКСЕЛ АХМЕД ШЮКРАН МУСА ШУКРИ ОСМАН ШЕНГЮЛ АЛИЕВА ШАБАН МУСТАФА ШАБАН АДЕМ СИНАН РЮСТЕМ СЕМРА ШАБАН СЕВГИНАР ФЕРАД СЕБИЛЕ ЯХА СЕБАХТИН МУСТАФА РАФЕТ ХАСАН НУРТИН ЕМИН НЕБИБЕ ИБРЯМ […]

Публичен регистър на декларациите за имущество и интереси – мандат 2023-2027

    №     Име и фамилия Заемана публична длъжност Декл. чл.49,ал.1, т.2 –част I и II 1. Гюлбеяз Апти кмет на кметство – с. Бакалите https://chernoochene.com/wp-content/uploads/2024/01/20240122100751676.pdf 2. Джеватин […]

Декларации на кметове мандат 2023-2027 по чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията

20240122100733560 20240122100742832 20240122100751676 20240122100802687 20240122100812034 20240122100821033 20240122100829618 20240122100838728 20240122100847128 20240122100856409 20240122100913156 20240122100941278 20240122100952058 20240122101030719 20240122101039547 20240122101434890 20240122101443989 20240122101453401 20240122101502179

Декларации за липса на несъвместимост със заеманата длъжност на общински съветници – мандат 2023-2027

20240207111503602 20240207111510932 20240207111517557 20240207111523954 20240207111530545 20240207111537141 20240207111821844 20240207111845122 20240207111852355 20240207111859666 20240207111907947 20240207111914797 20240207111921476 20240207111927895 20240207111934746 20240207111941270 20240207111947714

Декларации за липса на несъвместимост със заеманата длъжност на кметове – мандат 2023-2027

20240207110715264 20240207110722646 20240207110729736 20240207110736077 20240207110742566 20240207110748891 20240207110755621 20240207110802220 20240207110808866 20240207110815987 20240207110822397 20240207110829048 20240207110835449 20240207110842000 20240207110848910 20240207110856134 20240207110902771 20240207110909790 20240207110916760 20240207110923925 20240207110933678 20240207110942925 20240207111057897 20240207111105596 20240207111114780 20240207111127545 20240207111135697 20240207111142329 20240207111148968 20240207111155800 […]