Заповед

На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и чл. 16, ал. 1 от Правилника за реда, начина и условията за отпускане на еднократна […]

Съобщение

Днес 20.05.2024 година в стая №15 в сградата на общинска администрация Черноочене се събра на заседание комисия, назначена със заповед №281 от 10.04.2024 г. на кмета на общината, за организиране […]

Уведомление

Кметът на Община Черноочене инж. Айджан Ахмед УВЕДОМЯВА жителите на община Черноочене и всички, които проявяват интерес за участие в Публично обсъждане на Правилник за реда, начина и условията за […]

Уведомление

Кметът на Община Черноочене инж. Айджан Ахмед УВЕДОМЯВА жителите на община Черноочене и всички, които проявяват интерес за участие в Публично обсъждане на проекто-програма за управление на Община Черноочене за […]