Покана

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на чл. 38, ал. 4 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна […]

Съобщение

Във връзка с публикуваната в интернет страницата на Община Черноочене на 10.05.2022 г. Докладна за приемане на изменение и допълнение на Наредба №1 от 20.02.2003 г. за определяне и администриране […]

Съобщение

На основание чл.78, ал.3 от Административно – процесуалния кодекс Общински съвет – Черноочене съобщава на всички заинтересувани лица, че с Решение № 41 от 20.05.2022 г. на Общински съвет – […]

Съобщение

На основание чл.78, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс Общински съвет – Черноочене съобщава на всички заинтересовани лица, че с Решение № 39 от 20.05.2022 г. на Общински съвет – Черноочене са […]