Протокол № 3

Днес, 21.03.2024 година  /четвъртък/, от 14,00 часа, в салона на читалище „Пробуда” – с.Черноочене, се проведе извънредно заседание на Общински съвет- Черноочене. На заседанието присъстваха 16 общински съветници от общо […]

Протокол № 02

Днес, 16.02.2024 година  /петък/, от 14,00 часа, в салона на читалище „Пробуда” – с.Черноочене, се проведе извънредно заседание на Общински съвет- Черноочене. На заседанието присъстваха всички общински съветници-общо 17. Съгласно […]