„Топъл обяд в Община Черноочене” е с нов екип

От 01.03.2024г. проект „Топъл обяд в Община Черноочене”, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 – „Топъл обяд“, по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, […]

Община Черноочене продължава предоставянето на „топъл обяд“ до 30 септември 2025г.

На 08.12.2023г. Община Черноочене подписа допълнително споразумение за продължаване изпълнението на Договор BG05SFPR003-1.001-0151-С02, проект „Топъл обяд в Община Черноочене”, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 – […]

Продължава предоставянето на услугата „топъл обяд“ в община Черноочене

Община Черноочене продължава да изпълнява програмата „Топъл обяд“ за всички крайно нуждаещи се. Тя се реализира по проект на Оперативна програма „Програма за храни и основно материално подпомагане“ 2021-2027 г., […]

Айдън Осман: Подавайте заявления за „Топъл обяд“

Преди началото на зимния сезон кметът на Община Черноочене Айдън Осман, заедно със своя екип проведе първата за годината работна среща с кметовете и кметските наместници на населени места. Той […]

Община Черноочене набира заявления за ползване на услугата „Топъл обяд“

Община Черноочене подготвя проект по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейски […]