Публичен регистър на декларациите за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

  №     Име и фамилия Заемана публична длъжност Декл. чл.35,ал.1, т.2 –част I и II 1. Айля Ахмед кмет на кметство – с.Пряпорец http://chernoochene.com/wp-content/uploads/2021/06/20210609074556694.pdf 2. Юксел Ахмед кмет […]

Декларации за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – кметове на населени места

20210609074556694 20210609074628978 20210609074703267 20210609074738498 20210609074808459 20210609074840387 20210609074915183 20210609074946374 20210609075019514 20210609075048488 20210609075121090 20210609075158315 20210609075236073 20210609075310370 20210609075343728 20210609075415633 20210609075448420 20210609075526435 20210609075556055 20210609075626272 20210609075657734

Публичен регистър на декларациите за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

№     Име и фамилия Заемана публична длъжност Декл. чл.35,ал.1, т.2 –част I и II 1. Айля Ахмед кмет на кметство – с.Пряпорец http://chernoochene.com/wp-content/uploads/2020/06/20200612093118172.pdf 2. Юксел Ахмед кмет на […]