Декларации по ЗПКОНПИ-Декларации за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – кметове на населени места

20220517134028167 20220517134914613 20220517140200308 20220517140238525 20220517140308174 20220517140334728 20220517140359672 20220517140426056 20220517140636965 20220517140715627 20220517140757313 20220517140829616 20220517140855615 20220517140951103 20220517141054227 20220517141121605 20220517141215498 20220517141250095 20220517141314901 20220517141524707 20220517141555404

Публичен регистър на декларациите за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

  №     Име и фамилия Заемана публична длъжност Декл. чл.35,ал.1, т.2 –част I и II 1. Айля Ахмед кмет на кметство – с.Пряпорец http://chernoochene.com/wp-content/uploads/2021/06/20210609074556694.pdf 2. Юксел Ахмед кмет […]

Декларации за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – кметове на населени места

20210609074556694 20210609074628978 20210609074703267 20210609074738498 20210609074808459 20210609074840387 20210609074915183 20210609074946374 20210609075019514 20210609075048488 20210609075121090 20210609075158315 20210609075236073 20210609075310370 20210609075343728 20210609075415633 20210609075448420 20210609075526435 20210609075556055 20210609075626272 20210609075657734