За общината

Черноочене е една от седемте общини в област Кърджали и винаги е заемала значимо място в социално-икономическия облик на Източните Родопи.
Разположена е на площ от 339 квадратни километра. Отстои на 240 километра от столицата на България София и на 100 километра от държавните граници с Република Турция и Република Гърция. Черноочене граничи с общините Кърджали, Минерални бани, Хасково, Ардино, Първомай, Баните и Асеновград. Теренът на общината е пресечен и има изразен планински характер.
В община Черноочене днес живеят около 16 500 души, които населяват 50 селища. Турци и българи оформят етническия състав на района, като 95 процента от населението са представители на турския етнос.
Относителния дял на трудоспособното население и трудовите ресурси е сравнително постоянен и представлява 53,3 процента от цялото население.
Черноочене е входната врата към Източните Родопи. Оттук минават едни от най-важните пътни артерии към централната част на страната и съседна Гърция.
Районът има богата хилядолетна култура, както и вековни традиции в цивилизованото съжителство на етноси и религии.
Районът разполага с квалифициран трудов ресурс, развита инфраструктура и материално-техническа база. Те са предпоставка за благоприятната инвестиционна среда и навлизане на български и чуждестранни капитали.
Община Черноочене е получила финансиране по различни европейски програми, насочени към подобряване привлекателността на средата и превръщането й в по-приятно място за живеене на жителите й.
И през настоящия век община Черноочене ще остане привлекателно място за живот, бизнес и отдих.