Заместник-кметове

zamestnikФерхад Шабанали Ферхад роден е на 03 август 1981 година в град Кърджали. Основното си образование завършва в с. Габрово, общ. Черноочене, средното си образование завършва в СОУ в Черноочене. През 2003 г. завършва  специалност „Финанси“ – бакалавър, а през 2006 г. магистър „Публична администрация“ в УНСС –  София.

Работи в Общинска администрация Черноочене от 2007 г., като младши специалист „Връзки с обществеността“, а от 2008 г. е назначен като специалист „Европейски фондове“. Заместник кмет на община Черноочене от 2016г.

Женен e, има син и дъщеря.