Решения на Общински съвет 16 февруари 2024 година

Решение 08 /Приложение/ Решение 09 Решение 10 Решение 11 Решение 12 /Приложение/ Решение 13 /Приложение/ /Приложение/ Решение 14 Решение 15 Решение 16 /Приложение/ Решение 17 /Приложение/ Решение 18 Решение 19 Решение 20 Решение 21 Решение […]