Председател

Бедрие Яшар Газиюмер е председател на Общински съвет – с. Черноочене. Родена е на 8 юни 1960 година в село Безводно. Основното си образование завършва в родното си село, средното в СПУ „Никола Вапцаров“ – гр. Момчилград през 1978 година. През 1981 година завършва ИНПУ „Любен Каравелов“ в Кърджали, със специалности биология, химия и музика.
Има висше образование, степен бакалавър по български и турски език. Магистър е по туркология – приложна лингвистика. Придобива и втора магистърска степен „Финанси“ във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ през 2003 година.
Работила е като учителка. Седми мандат е общински съветник от листата на ДПС. Председател е на Общински съвет – Черноочене за шести мандат.