Председател

Председателят на Общински съвет – Черноочене инж. Месру Юсеин Мюмюн е роден на 28 февруари 1975 г., в гр. Кърджали. Основното и средното си образование завършва в СОУ „Хр. Смирненски” с. Черноочене. През 2000 година завършва ТУ – гр. Габрово със специалност „Автоматика, компютърна техника и технологии”-магистърска степен. Има квалификационна степен преподавател по „Информационни технологии”.
През 2003 г. започва работа в Общинска администрация Черноочене на длъжност старши специалист „Отбранително-мобилизационна подготовка и Гражданска защита”. През 2009 г. е преназначен на длъжност началник отдел „Стопански дейности, управление на собствеността и местни приходи”. Секретар на община Черноочене от 2016 г. до 2023 г. Женен е, има две дъщери.