Достъп до обществена информация

Вътрешни правила за достъп до обществена информация – 2022 г.

Наредба № Н-1 от 7 март 2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите за предоставяне на обществена информация

Заповед на Министерство на финансите № ЗМФ-156 от 11 март 2022 г.

Годишен отчет за постъпилите и обработени заявления по ЗДОИ в община Черноочене през 2018 г.

Годишен отчет за постъпилите и обработени заявления по ЗДОИ в община Черноочене през 2017 г.

Достъп до обществена информация съхранявана в община Черноочене

Вътрешни правил за достъп до обществена информация

Списък на категориите информация по чл. 15 а, ал. 3 от ЗДОИ

Образец на заявление за достъп до обществена информация

Заповед на Министерство на финансите № ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011 г.

Годишен отчет за постъпилите и обработени заявления по ЗДОИ в община Черноочене през 2016 г.