Обява

На основание чл.50 от НРПУРОС на ОбС – с. Черноочене, Заповед № 107 от 01. 03. 2021 г. на Кмета на община Черноочене и Решения №37/05.06.2014 г.; №04/28.01.2021 г.; №14/28.01.2021 […]

Обява

На основание чл.50 от НРПУРОС на ОбС – с. Черноочене, Заповед № 1066 от 08. 12. 2020 г. на Кмета на община Черноочене и Решения №37/05.06.2014 г.; №05/06.02.2020 г.; №35/19.03.2020 […]

Обява

На основание чл.50 от НРПУРОС на ОбС – с. Черноочене, Заповед № 897 от 26.10.2020 г. на Кмета на община Черноочене и Решения №37/05.06.2014г.; №05/06.02.2020 г.; №35/19.03.2020 г.; №№63 и […]

Обява

На основание чл. 50 от НРПУРОС на ОбС – Черноочене, Заповед № 635 от 24.08.2020 г. на Кмета на община Черноочене, Решение №37/05.06.2014 г.; №05/06.02.2020 г.; №35/19.03.2020 г.; №63/29.06.2020 г.; […]

Обява

На основание чл. 50 от НРПУРОС на ОбС – Черноочене, Заповед № 296 от 07.05. 2020 г. на Кмета на община Черноочене, Решение №37/05.06.2014 г., №05/06.02.2020 г., №30/19.03.2020 г., №35/19.03.2020 […]

Обява

На основание чл. 50 от НРПУРОС на Об С – Черноочене, Заповед №745 от 16.10.2019 г. на Кмета на община Черноочене, Решение №37/05.06.2014г., №04/29.01.2019 г., №69/02.09.2019 г., №71/02.09.2019 г., №74/20.09.2019 […]

Обява

На основание чл. 50 от НРПУРОС на Об С – Черноочене, Заповед № 575 от 28. 08. 2019 г. на Кмета на община Черноочене, Решение №37/05.06.2014 г., №04/29.01.2019 г., №16/29.01.2019 […]

Обява

На основание чл. 50 от НРПУРОС на Об С – Черноочене, Заповед №452 от 18.07.2019 г. на Кмета на община Черноочене Решение №47/24.06.2019 г. на Об С – Черноочене. ОБЯВЯВАМ: […]

Обява

На основание чл. 50 от НРПУРОС на Об С – Черноочене, Заповед №300 от 13.06.2019 г. на Кмета на община Черноочене Решение №37/05.06.2014 г.; №04/29.01.2019 г.; №16/29.01.2019 г.; №37/23.04.2019 г.; […]

Обява

На основание чл. 50 от НРПУРОС на Об С – Черноочене, Заповед №166 от 04. 04. 2019 г. на Кмета на община Черноочене Решение №37/05.06.2014 г.; №80/30.08.2018 г.; №94/31.10.2018 г.; […]