Обява

На основание чл. 50 от НРПУРОС на Об С – Черноочене, Заповед №300 от 13.06.2019 г. на Кмета на община Черноочене Решение №37/05.06.2014 г.; №04/29.01.2019 г.; №16/29.01.2019 г.; №37/23.04.2019 г.; […]

Обява

На основание чл. 50 от НРПУРОС на Об С – Черноочене, Заповед №166 от 04. 04. 2019 г. на Кмета на община Черноочене Решение №37/05.06.2014 г.; №80/30.08.2018 г.; №94/31.10.2018 г.; […]

Обява

На основание чл. 50 от НРПУРОС на ОбС – Черноочене, Заповед №85 от 20 . 02. 2019 г. на Кмета на община Черноочене, Решение №37/05.06.2014 г.; №40/28.04.2016 г.; №09/30.01.2018 г.; […]

Обява

На основание чл. 50 от НРПУРОС на Об С – Черноочене, Заповед № 888 от 14 .11.2018 г. на Кмета на община Черноочене, Решение №37/05.06.2014 г.; №40/28.04.2016 г.; №30/04.04.2017; №09/30.01.2018 […]

Обява

На основание чл. 50 от НРПУРОС на Об С – Черноочене, Заповед № 728 от 10.09.2018 г. на Кмета на община Черноочене, Решение №37/05.06.2014 г.; №29/12.03.2018 г.; № 14/30.01.2018 г., […]

Обява

На основание чл. 50 от НРПУРОС на Об С – Черноочене, Заповед № 620 /24.07.2018 г. на Кмета на община Черноочене, Решение №37/05.06.2014 г.; №09/30.01.2018 г.; №29/12.03.2018 г.; № 32/12.03.2018 […]

Обява

На основание чл. 50 от НРПУРОС на Об С – Черноочене, Заповед №205 /08.05.2018 г. на Кмета на община Черноочене, Решение №37/05.06.2014 г.; №40/28.04.2016 г.; №32/04.04.2017 г.; №82/28.08.2017 г.; №09/30.01.2018 […]

Обява

На основание чл. 50 от НРПУРОС на Об С – Черноочене, Заповед №113/20.03.2018 г. на Кмета на община Черноочене, Решение №37/05.06.2014 г.; №40/28.04.2016 г.№32/04.04.2017 г.; №82/28.08.2017 г.; №09/30.01.2018 г.№14/30.01.2018 г.; […]

Обява

На основание чл. 50 от НРПУРОС на Об С – Черноочене, Заповед № 57 / 08.02.2018 г. на Кмета на общината и Черноочене, Решение №37/05.06.2014 г.; №40/28.04. 2016; № 30/04.04.2017 […]

Обява

На основание чл. 50 от НРПУРОС на Об С – Черноочене, Заповед № 727/03.11.2017 г. на Кмета на общината и Черноочене, , Решение №37/05.06.2014 г.; №32/04.04.2017 г.; №41/15.05.2017 г.; №82/28.08.2017 […]