Обява

На основание чл. 50 от НРПУРОС на ОбС – Черноочене, Заповед № 452 от 13.06.2022 г. на Кмета на община Черноочене и Решения №37/05.06.2014 г.; №№05, 08, 16, 17/04.03.2022 г.; […]

Обява

На основание чл. 50 от НРПУРОС на ОбС – Черноочене, Заповед №147 oт 16.03.2022 г. на Кмета на община Черноочене и Решения №37/05.06.2014 г.; № № 05, 08, 16, 17/04.03.2022 […]

Обява

На основание чл. 50 от НРПУРОС на ОбС – Черноочене, Заповед №1052 от 06. 12. 2021 г. на Кмета на община Черноочене и Решение №84/30.11.2021 г. на ОбС – Черноочене, […]

Обява

На основание чл. 50 от НРПУРОС на ОбС – Черноочене, Заповед №823 от 20. 10. 2021 г. на Кмета на община Черноочене и Решения №37/05.06.2014 г.; №04/28.01.2021 г.; №19/25.02.2021 г.; […]

Обява

На основание чл. 50 от НРПУРОС на ОбС – Черноочене, Заповед №641 от 19. 08. 2021 г. на Кмета на община Черноочене и Решение №60/09.08.2021 г. на ОбС – Черноочене, […]

Съобщение

Община Черноочене, обл. Кърджали съобщава на всички участници  в публичния  търг с явно наддаване насрочен на 29.07.2021 г. от 10,00 часа в салона на общината в с. Черноочене, че на […]

Обява

На основание чл.50 от НРПУРОС на ОбС – Черноочене, Заповед №438 От 29.06.2021 г. на Кмета на община Черноочене и Решения №37/05.06.2014 г.; №04/28.01.2021 г.; №19/25.02.2021 г.; №21/25.02.2021г.; №29/29.04.2021г.; №31/29.04.2021 […]

Съобщение

Община Черноочене, обл. Кърджали съобщава на всички участници в насрочения за 27.05.2021 г. от 10,00 часа в салона на общината в с. Черноочене публичен търг с явно наддаване за продажба […]

Обява

На основание чл.50 от НРПУРОС на ОбС – Черноочене, Заповед №289 от 10.05.2021 г. на Кмета на община Черноочене и Решения №37/05.06.2014 г.; №04/28.01.2021 г.; №14/28.01.2021 г.; №21/25.02.2021 г.; №29/29.04.2021 […]

Заповед

№ 123/05.03.2021 г. На основание чл. 99, т. 1 и т. 2 от АПК, чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното управление и местната […]