Продължава изпълнение на дейностите по Проекта

Договор № BG05SFRP002-2.002-0012-C01 – „Укрепване на общинския капацитет- община Черноочене” На 22 април 2024 година, госпожа Найме Шакир – социален работник по ЗЛП и ЗХУ, назначена по Договор за предоставяне […]

Продължават обученията на лицата от целевата група по Проект „Укрепване на общинския капацитет- община Черноочене“ – Договор № BG05SFRP002-2.002-0012-C01

На 12 февруари 2024 година в град Пловдив се проведе поредното обучение на две лица от целевата група по Проект № BG05SFRP002-2.002-0012-C01, „Укрепване на общинския капацитет- община Черноочене”, съфинансиран от […]

Информация

Договор № BG05SFRP002-2.002-0012-C01 „Укрепване на общинския капацитет- община Черноочене” В община Черноочене се проведе първата супервизия по Проекта На 25 август 2023 година, в община черноочене се проведе първата шестмесчна […]

„Укрепване на общинския капацитет- община Черноочене”

Договор № BG05SFRP002-2.002-0012-C01 Община Черноочене е бенефициент по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFRP002-2.002-0012-C01, Проект „Укрепване на общинския капацитет- община Черноочене”, съфинансиран от Европейския съюз чрез програма […]

Укрепване на общинския капацитет – община Черноочене

Договор № BG05SFRP002-2.002-0012-C01 Община Черноочене е бенефициент по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFRP002-2.002-0012-C01, Проект „Укрепване на общинския капацитет- община Черноочене”, съфинансиран от Европейския съюз чрез програма […]

Обява

Във връзка с изпълнение на проект № BG05SFPR002-2.002-0012- С01 „Укрепване на общинския капацитет – Община Черноочене“, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет” […]

Укрепване на общинския капацитет

Договор № BG05SFRP002-2.002-0012-C01 „Укрепване на общинския капацитет – община Черноочене” На 16 декември 2022 година, кметът на община Черноочене Айдън Осман подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № […]