Продължава изпълнение на дейностите по Проекта

Укрепване на общинския капацитет

Договор № BG05SFRP002-2.002-0012-C01 – „Укрепване на общинския капацитет- община Черноочене”

На 22 април 2024 година, госпожа Найме Шакир – социален работник по ЗЛП и ЗХУ, назначена по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFRP002-2.002-0012-C01, Проект „Укрепване на общинския капацитет- община Черноочене”, съфинансиран от Европейския съюз чрез програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 година, посети хора с увреждания, които получават лична помощ по механизма за предоставяне на лична помощ по ЗЛП.
Това е едно от ежемесечните посещения на социалния работник в домовете на потребителите, при които тя изслушва проблемите им и търси начини съвместно с близките за разрешаването им. Срещите на потребителите с техния социален работник са един от малкото социални контакти за тях и те с радост ги очакват.
Изпълнението на дейностите по Проекта приключва на 01.09.2024 година, но хората с увреждания вече имат уверението на кмета на община Черноочене господин Айджан Ахмед, че техният социален работник ще продължи да ги обслужва и в бъдеще.