Удължава се срокът на  изпълнение на дейностите по Проект „Грижа в дома” – община Черноочене

Кметът на община Черноочене подписа Анекс по Проект „Грижа в дома”- община Черноочене, Договор  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № BG05SFRP002-2.001-0044-C01, съфинансиран от Европейския съюз чрез програма „Развитие на […]

Осми месец успешно продължава изпълнението на дейностите по Проект „Грижа в дома” – община Черноочене

Осми месец успешно продължава изпълнението на дейностите  по Проект „Грижа в дома”- община Черноочене, Договор  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № BG05SFRP002-2.001-0044-C01, съфинансиран от Европейския съюз чрез програма „Развитие […]

Успешно продължава изпълнението на дейностите по Проект „Грижа в дома” – община Черноочене

Пети месец успешно продължава изпълнението на дейностите по Проект „Грижа в дома”- община Черноочене, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFRP002-2.001-0044-C01, съфинансиран от Европейския съюз чрез програма „Развитие […]

Договор № BG05SFRP002-2.001-0044-C01 – „Грижа в дома”- община Черноочене

На 8 декември 2022 година, кметът на община Черноочене Айдън Осман подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFRP002-2.001-0044-C01, Проект „Грижа в дома” – община Черноочене, съфинансиран от […]

Успешно приключи въвеждащото обучение по Проекта

Успешно приключи въвеждащото обучение на кандидатите за персонал на Център за социални услуги в домашна среда по Проект „Грижа в дома”- община Черноочене, Договор  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  […]

Договор № BG05SFRP002-2.001-0044-C01 „Грижа в дома”- община Черноочене

На 8 декември 2022 година, кметът на община Черноочене Айдън Осман подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFRP002-2.001-0044-C01, Проект „Грижа в дома” – община Черноочене, съфинансиран от […]