Съобщение

Успешно продължава изпълнението на дейностите по партньорско споразумение № BG05-0907-1/24.03.2015 г. на Община Черноочене с АСП по Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа” , финансиран по  ОП „Развитие на […]

Съобщение

Продължава успешното изпълнение на дейностите по партньорско споразумение № BG05-0907-1/24.03.2015 г. на Община Черноочене с АСП по Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа” , финансиран по ОП „Развитие на […]