Решения на Общинския съвет от 28 януари 2021 година

Решение 01 /Приложение/ Решение 02 /Приложение/ Решение 03 /Приложение/ Решение 04 Решение 05 Решение 06 /Приложение/ Решение 07 Решение 08 /Приложение/ Решение 09 Решение 10 Решение 11 Решение 12 Решение 13 Решение 14 Решение 15

Решения на Общинския съвет от 16 декември 2020 година

Решение № 105 /Приложение/ Решение № 106 Решение № 107 Решение № 108 /Приложение/ Решение № 109 Решение № 110 Решение № 111 /Приложение/ Решение № 112 /Приложения: 1. Анализ, 2. Анкетни карти/ […]

Решения на Общински съвет от 6 август 2020 година

68_2020 /Приложения: spr   spr_pk   spr_zas/ 69_2020 /Приложения: B3_2019_4_5907-Prilojenie 1 Capital_2019_4_5907-Prilojenie 2 IB3_2019_4_5907_KSF-Prilojenie 3/ 70_2020  /Приложения: B3_2020_2_5907-Prilojenie-1 Capital_2020_2_5907-Prilojenie-3 IB3_2020_2_5907_KSF-Prilojenie-2 / 71_2020 72_2020 73_2020 74_2020 75_2020 76_2020 77_2020 78_2020 79_2020 80_2020 81_2020 82_2020 […]