Решения на Общински съвет от 17 август 2023 г.

Решения на Общински съвет

Решение 58 /Приложения/

Решение 59 /Приложения/

Решение 60

Решение 61 /Приложение/

Решение 62

Решение 63

Решение 64

ешение 65

Решение 66

Решение 67

Решение 68

Решение 69

Решение 70

Решение 71

Решение 72

Решение 73

Решение 74

ешение 75

Решение 76