Решения на Общински съвет от 14 ноември 2022 година

Решения на Общински съвет

Решение № 93

Решение № 94

Решение № 95 /Приложение/

Решение № 96

Решение № 97

Решение № 98

Решение № 99

Решение № 100

Решение № 101

Решение № 102

Решение № 103

Решение № 104

Решение № 105 /Приложение /Приложение/

Решение № 106

Решение № 107