Доставка на хранителни продукти в детските градини и организация на ученическото столово хранене по училища на територията на Община Черноочене, Област Кърджали

Архив

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=577771&newver=2

Обобщена информация за извършени плащания:

obob_inf_Dostavka_hran_produkti1

Обобщена информация

obob_inf_Dostavka_hran_produkti

obob_inf_Dostavka_hran_produkti

Информация за освободена гаранция

obob_inf_Dog_6_HP_Osvob_ganansa

Линк от АОП на Информацията за изпълнението на договор за обществена поръчка: 

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=731068&newver=2

obob_inf_Dostavka_hran_produkti11