Обновяват стария път от Черноочене за Кърджали

Новини

Стартира проекта за рехабилитация на стария път от село Черноочене през Свободиново за град Кърджали. Отсечката от отклонението за кърджалийското село Костино до разклона за чернооченското село Бели вир ще бъде напълно обновена. Кметът на Община Черноочене Айдън Осман заяви, че с изпълнението на обекта ще бъдат подобрени транспортно-експлоатационните качества в участъка.

С рехабилитацията на пътя жителите на чернооченските села Свободиново, Бели вир, Яворово и др. и транзитно преминаващите ще пътуват по-удобно и по-безопасно.

На практика след почистването на водостоците и канавките, и полагане на асфалтобетон ще бъде изграден изцяло нов път. Поради финансови ограничения сегашната отсечка от дълги години не е основно ремонтирана и затрудняваше движението на автомобили. Налагаше се вземането на временни решения, чрез ежегодни кърпежи, каза Айдън Осман.

Ремонтната дейност се финансира изцяло със средства от републиканския бюджет по Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“.