Община Черноочене с автовишка за по-ефективна поддръжката на уличното осветление

Новини

Община Черноочене вече разполага със собствена автовишка. След извървяна процедура по Закона за обществените поръчки е определена фирмата изпълнител, която да достави превозното средство.

При приемането на превозното средство кметът на Община Черноочене инж. Айджан Ахмед заяви, че специализираният автомобил ще допринесе за по-ефективното изпълнение на дейностите и ще осигури навременна работа.

Закупуването на автовишка беше належаща необходимо. До момента за подобни услуги бяха използвани външни лица, което значително забавяше и оскъпяваше изпълнението.

С нейна помощ ще бъде оптимизирана поддръжката на уличното осветление по населените места, кастрене и оформяне на дървесната растителност в урбанизираните територии на населените места, както и събаряне или отсичане на опасна дървесна растителност и други, подчерта кметът на Община Черноочене инж. Айджан Ахмед.

В скоро време Община Черноочене има намерение да поднови уличното осветление в населените места, чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност в системата.

Исмет ИСМАИЛ