В Чернооченско се провеждат летни курсове по религия

Новини
smart

Настоятелствата на джамиите в Чернооченско, под егидата и контрола на Районно мюфтийство гр. Кърджали, за поредна година участват активно в провеждането на летни курсове по основи на исляма.

По време на обучението курсистите получават познания за основите на мюсюлманската вяра, отслужване на молитва, правилата за четене на Коран и езан, уважение към другите, толерантност и помагане на нуждаещите се и др.

Един от организаторите обучители е Шабан Мюслюм, който е имамин в джамия на село Черноочене. Наред с отслужването на седмичната молитва, той обучава и малките курсисти в района на село Свободиново.

За обучаващите се са осигурени тематични учебници, помагала, тетрадки и моливи, а след уроците от джамийското настоятелство са се погрижили децата да се забавляват с игри, както и да се подкрепят с храна и напитки.

Обучителите поздравяват родителите, че са предпочели през летния сезон децата им да са ангажирани с изучаването на основните постулати на вярата.

Курсовете завършват с регионални състезания, които излъчват представители за участие в националния формат на надпреварата.