Уведомление

Съобщения

Кметът на Община Черноочене инж. Айджан Ахмед УВЕДОМЯВА жителите на община Черноочене и всички, които проявяват интерес за участие в Публично обсъждане на проекто-програма за управление на Община Черноочене за мандат 2023 – 2027 година.
Публичното обсъждане ще се проведе на 15.03.2024 година (петък ) от 09:00 часа в залата на НЧ „Пробуда 1952” с. Черноочене.
Писмени предложения за проекто-програма за управление на Община Черноочене за мандат 2023 – 2027 година могат да се направят в деловодството на общината или на електронен адрес: obshtina chernoochene@abv.bg до 08:00 часа на 15.03.2024 г.

Протокол от публично обсъждане