Уведомление

Съобщения

Кметът на Община Черноочене инж. Айджан Ахмед УВЕДОМЯВА жителите на община Черноочене и всички, които проявяват интерес за участие в Публично обсъждане на Правилник за реда, начина и условията за отпускане на еднократна помощ на лица и семейства от Община Черноочене.
Публичното обсъждане ще се проведе на 15.03.2024 година (петък ) от 10:00 часа в залата на НЧ „Пробуда 1952” с. Черноочене.
Писмени предложения за проекто- правилника за реда, начина и условията за отпускане на еднократна помощ на лица и семейства от Община Черноочене могат да се направят в деловодството на общината или на електронен адрес: obshtina chernoochene@abv.bg до 09:00 часа на 15.03.2024 г.

ИНЖ. АЙДЖАН АХМЕД
КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ

…………………………………………

Протокол от публично обсъждане