Общините Минерални бани и Черноочене довършват пътя Винево-Габрово

Новини

Допълнително споразумение за започване на строителните работи на втория етап за реализацията на обект – път между селата Винево и Габрово, подписаха кметовете на общините Минерални бани – Мюмюн Искендер и Черноочене – инж. Айджан Ахмед.
Реализацията на проекта ще скъси с 20 километра пътя между двете съседни общини.
Проектът „Път HKV1125 /III-5056/ Караманци – Винево – Граница, общини Минерални бани – Черноочене – /II-58/, от км. 5+007 до км. 6+700 е финансиран от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, което предоставя на Община Минерални бани сума в размер до 1 584 282 лева с ДДС.
По време на срещата, която се състоя в Община Минерални бани кметовете на двете общини обсъдиха текущи задачи от своята дейност и възможности за кандидатстване по проекти. Двете общини имат създадена обща Местна инициативна група „Минерални бани – Черноочене” по Стратегията за Водено от общините местно развитие. Тема на разговора бе също и начина по който е решено водоснабдяването на селата от двете общини, както и други текущи проблеми, които трябва да намерят своето разрешаване.