Обновяват сгради на СУ „Христо Смирненски“ в Черноочене

Новини

Продължават дейностите за ремонт на прилежащите сгради за обучение на учениците от начален етап на Средно училище „Христо Смирненски“ в село Черноочене. Кметът на Общината Айдън Осман съобщи, че се ремонтират покривите на постройките, всички фасади и се извършва топлинно изолиране.
Учители и ученици ще усетят постигнатите най-високи стандарти за енергоефективност и функционалност на средата за обучение, каза Айдън Осман.
При липса на форсмажорни обстоятелства работният процес ще приключи преди началото на новата учебна година и децата ще бъдат посрещнати в едни изцяло обновени сгради.
Кметът на общината допълни, че успешната реализация на проекта ще има огромно значение за цялостно приключване идеята за превръщането на СУ „Христо Смирненски“ в една от най-модерните образователни институции в региона.
Айдън Осман припомни, че през 2020-та година по спечелен проект на Община Черноочене е извършена реконструкция на основната сграда на училището, като е модернизирано и внедрено енергийна ефективност и е благоустрояване на дворни площи.
Исмет ИСМАИЛ