Общинари в Черноочене придобиха знания за действия при аварии

Новини

Обучение за необходими превантивни и защитни мерки, начини за поведение и действие при бедствия се проведе днес в Черноочене. Старши инспектор Селяхтин Юсеин, началник на група „Превантивен контрол и превантивна дейност“ и инспектор Пламен Цепенишев, инструктор по „Защита на населението“ към Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Кърджали запознаха общинските служителите в Черноочене с мерките при земетресения, наводнения, пожари и бедствия.
От важно значение е Съзнателното и организирано поведение при такива ситуации е от важно значение при преодоляванията им, подчертаха обучителите. Целта ни е подобряване на взаимодействието между различните институции, създаване организация на работа и мерки за безопасност при провеждането на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи и др., казаха от Община Черноочене.
Чести са и тактико-практическите обучения на територията на община Черноочене, между отделните части на единната спасителна система. За пример посочиха, че в края на месец юни. е направена демонстрация за спасяване на „пострадал“ турист в пресечена местност с използване на алпийски способи и оказване на първа долекарска помощ, от спасители и доброволци край водопад „Гюрлек“ в землището на чернооченското село Даскалово.
Акцията беше съвместна инициатива на Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението“ гр. Кърджали, Доброволно формирование „Черноочене – 2016 г.” към Община Черноочене и Общинската организация на Български Червен кръст.
Исмет ИСМАИЛ