Решение на РИОСВ-Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО – Изменение на общия устройствен план на Община Черноочене

Съобщения

reshenie_riosv_04222