Летни курсове по религия се провеждат в Чернооченско

Новини

За поредна година джамийските настоятелства в Чернооченско провеждат летни курсове по основи на исляма. По време на обучението курсистите получават познания за основите на мюсюлманската вяра, отслужване на молитва, правилата за четене на Коран и езан, уважение към другите, толерантност и помагане на нуждаещите се и др.
Един от организаторите обучители е Шабан Мюслюм, който е имам в централната джамия на Черноочене. Той обучава и малките курсисти в района на село Свободиново.
Преди религиозния празник Курбан Байрам децата научиха и ритуалите при посещение на по-възрастните си роднини, близки, приятели и съседи. Най-интересно им беше да научат правилото по целуване ръцете на по-възрастните, с което изразяват своето уважение към тях.
Обучителите поздравяват родителите, че са предпочели през летния сезон децата им да са ангажирани с изучаването на основните постулати на мюсюлманската религия, като уважение към другите, толерантност и помагане на нуждаещите се.
Курсовете завършват с регионални състезания, които излъчват представители за участие в националния формат на надпреварата.
Исмет ИСМАИЛ