10-годишен юбилей празнува група „Славейче“ в село Житница

Новини

10-годишен юбилей от обособяването на Детска градина с целодневна форма на обучение празнува Група „Славейче“ в чернооченското село Житница. По този повод гост им беше кметът на община Черноочене Айдън Осман. Той поздрави учителите и децата с 10-годишния юбилей. Раздаде и подаръци на подрастващите. Айдън Осман припомни, че през 2011 година общинското ръководство е откликнало на нуждата на десетките родители полудневната детската градина да се преструктурира в целодневна.
От класната стая на тогава действащото основното училище „Йордан Йовков“ в село Житница е обособена спалня, а стаята за занималня е напълно обновена. Осигурено е ново оборудване, а помещенията са пременени с приятна цветова гама. Освен на ремонтираните помещения, подрастващите се радват и на обновената кухня и детски парк.
В група „Славейче“ в село Житница, която сега е филиал към Детска градина „Знаме на мира“ село Черноочене, през 10-годишния период са преминали над 150 малчугани от селата Житница, Водач, Дядовско и Каняк.
Кметът на община Черноочене Айдън Осман подчерта, че образованието е основен приоритет за общината. В проекта за общински бюджет за 2021 г. е заложено да бъде дофинансирана издръжката на слетите и маломерни паралелки на училищата в района. Община Черноочене ще продължи да осигурява извозването на учениците и децата в детските градини до населените места, както и столовото хранене.

Исмет ИСМАИЛ