Публичен регистър на декларациите за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    №     Име и фамилия Заемана публична длъжност Декл. чл.35,ал.1, т.2 –част I и II 1. Бахри Хашимов кмет на кметство – с.Комунига http://chernoochene.com/wp-content/uploads/2020/01/20200103141831996.pdf 2. Беятин Халим […]

Доклад

по чл.3, ал.8 и чл.16, ал.1 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверки на декларации и установяване на конфликт на интереси /НОРИПДУКИ/ на Постоянната комисия на Общински […]

Декларации на кметове на населени места мандат 2019-2023 в община Черноочене по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

20200103100832243 20200103100839139 20200103100846657 20200103100854242 20200103100903232 20200103100910421 20200103100916910 20200103100926641 20200103100932312 20200103100940644 20200103100947354 20200103100953243 20200103100959827 20200103101008638 20200103101015015 20200103101021146 20200103101027109 20200103101034296 20200103101041218 20200103101046846 20200103101052397 20200103101100245

Декларации на общинските съветници мандат 2019-2023 в община Черноочене по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

20230410101346694 от 10.04.2023 20200103100312338 20200103100330977 20200103100342268 20200103100358277 20200103100406509 20200103100415068 20200103100423520 20200103100432611 20200103100443515 20200103100455270 20200103100518041 20200103100525370 20200103100532738 20200103100539153 20200103100545084 20200103100552451 20200103143553588