Публичен регистър на декларациите за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Декларации по ЗПКОНПИ

 

 

 

 

Име и фамилия Заемана публична длъжност Декл. чл.35,ал.1, т.2 част I и II
1. Бахри Хашимов кмет на кметство – с.Комунига http://chernoochene.com/wp-content/uploads/2020/01/20200103141831996.pdf
2. Беятин Халим кмет на кметство – с.Габрово http://chernoochene.com/wp-content/uploads/2020/01/20200103141854603.pdf
3. Ембие Мурадова кмет на кметство – с.Божурци http://chernoochene.com/wp-content/uploads/2020/01/20200103141920459.pdf
4. Юксел Ахмед кмет на кметство – с.Патица http://chernoochene.com/wp-content/uploads/2020/01/20200103141939224.pdf
5. Еджевит Рамадан кмет на кметство – с.Стражница http://chernoochene.com/wp-content/uploads/2020/01/20200103101340415.pdf
6. Айнур Осман кмет на кметство с.Яворовo 2018 г.
7. Муса Муса кмет на кметство – с.Водач 2018 г.
8. Шенгюл Алиева кмет на кметство –  с.Житница 2018 г.
9. Али Бекир кмет на кметство – с.Паничково 2018 г.
10. Себахтин Мустафа кмет на кметство – с.Железник 2018 г.
11. Шабан Адем кмет на кметство – с.Лясково 2018 г.
12. Шукри Осман кмет на кметство –  с.Минзухар 2018 г.
13. Айля Ахмед кмет на кметство – с.Пряпорец 2018 г.
14. Ахмед Ахмед кмет на кметство – с.Петелово 2018 г.
15. Гюлбахар Мурад кмет на кметство – с.Дядовско 2018 г.
16. Гюнер Мехмед кмет на кметство – с.Каблешково 2018 г.
17. Байрам Мустафа кмет на кметство – с.Ябълчени 2018 г.
18. Гюнер Апти кмет на кметство – с.Даскалово 2018 г.
19. Вилдане Сали кмет на кметство – с.Нови пазар 2018 г.
20. Семра Шабан кмет на кметство – с.Свободиново 2018 г.
21. Фариз Халил кмет на кметство – с.Бели вир

 

2018 г.