Публичен регистър на декларациите за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

  №     Име и фамилия Заемана публична длъжност Декл. чл.35,ал.1, т.2 –част I и II 1. Айля Ахмед кмет на кметство – с.Пряпорец http://chernoochene.com/wp-content/uploads/2021/06/20210609074556694.pdf 2. Юксел Ахмед кмет […]

Декларации за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – кметове на населени места

20210609074556694 20210609074628978 20210609074703267 20210609074738498 20210609074808459 20210609074840387 20210609074915183 20210609074946374 20210609075019514 20210609075048488 20210609075121090 20210609075158315 20210609075236073 20210609075310370 20210609075343728 20210609075415633 20210609075448420 20210609075526435 20210609075556055 20210609075626272 20210609075657734

Публичен регистър на декларациите за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

№     Име и фамилия Заемана публична длъжност Декл. чл.35,ал.1, т.2 –част I и II 1. Айля Ахмед кмет на кметство – с.Пряпорец http://chernoochene.com/wp-content/uploads/2020/06/20200612093118172.pdf 2. Юксел Ахмед кмет на […]

Декларации на кметове на кметства за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

20200612093118172 20200612093135126 20200612093148048 20200612093203235 20200612093220383 20200612093232493 20200612093248891 20200612093303788 20200612093316231 20200612093833156 20200612094002880 20200612094113677 20200612094206193 20200612094218228 20200612094236675 20200612094252609 20200612094304131 20200612094318419 20200612094335184 20200612105727360 20200612152518402