Публичен регистър на декларациите за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

№     Име и фамилия Заемана публична длъжност Декл. чл.35,ал.1, т.2 –част I и II 1. Айля Ахмед кмет на кметство – с.Пряпорец http://chernoochene.com/wp-content/uploads/2020/06/20200612093118172.pdf 2. Юксел Ахмед кмет на […]

Декларации на кметове на кметства за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

20200612093118172 20200612093135126 20200612093148048 20200612093203235 20200612093220383 20200612093232493 20200612093248891 20200612093303788 20200612093316231 20200612093833156 20200612094002880 20200612094113677 20200612094206193 20200612094218228 20200612094236675 20200612094252609 20200612094304131 20200612094318419 20200612094335184 20200612105727360 20200612152518402

Публичен регистър на декларациите за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    №     Име и фамилия Заемана публична длъжност Декл. чл.35,ал.1, т.2 –част I и II 1. Бахри Хашимов кмет на кметство – с.Комунига http://chernoochene.com/wp-content/uploads/2020/01/20200103141831996.pdf 2. Беятин Халим […]

Доклад

по чл.3, ал.8 и чл.16, ал.1 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверки на декларации и установяване на конфликт на интереси /НОРИПДУКИ/ на Постоянната комисия на Общински […]