Публичен регистър на декларациите за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Регистри, Декларации по ЗПКОНПИ
 

 

 

Име и фамилия Заемана публична длъжност Декл. чл.35,ал.1, т.2 част I и II
1. Айля Ахмед кмет на кметство – с.Пряпорец http://chernoochene.com/wp-content/uploads/2021/06/20210609074556694.pdf
2. Юксел Ахмед кмет на кметство – с.Патица http://chernoochene.com/wp-content/uploads/2021/06/20210609074628978.pdf
3. Беятин Халим кмет на кметство – с.Габрово http://chernoochene.com/wp-content/uploads/2021/06/20210609074703267.pdf
4. Шукри Осман кмет на кметство –  с.Минзухар http://chernoochene.com/wp-content/uploads/2021/06/20210609074738498.pdf
5. Бахри Хашимов кмет на кметство – с.Комунига http://chernoochene.com/wp-content/uploads/2021/06/20210609074808459.pdf
6. Али Бекир кмет на кметство – с.Паничково http://chernoochene.com/wp-content/uploads/2021/06/20210609074840387.pdf
7. Шабан Адем кмет на кметство – с.Лясково http://chernoochene.com/wp-content/uploads/2021/06/20210609074915183.pdf
8. Ахмед Ахмед кмет на кметство – с.Петелово http://chernoochene.com/wp-content/uploads/2021/06/20210609074946374.pdf
9. Себахтин Мустафа кмет на кметство – с.Железник http://chernoochene.com/wp-content/uploads/2021/06/20210609075019514.pdf
10. Ембие Мурадова кмет на кметство – с.Божурци http://chernoochene.com/wp-content/uploads/2021/06/20210609075048488.pdf
11. Байрам Мустафа кмет на кметство – с.Ябълчени http://chernoochene.com/wp-content/uploads/2021/06/20210609075121090.pdf
12. Гюлбахар Мурад кмет на кметство – с.Дядовско http://chernoochene.com/wp-content/uploads/2021/06/20210609075158315.pdf
13. Айнур Осман кмет на кметство с.Яворовo http://chernoochene.com/wp-content/uploads/2021/06/20210609075236073.pdf
14. Гюнер Мехмед кмет на кметство – с.Каблешково http://chernoochene.com/wp-content/uploads/2021/06/20210609075310370.pdf
15. Шенгюл Алиева кмет на кметство –  с.Житница http://chernoochene.com/wp-content/uploads/2021/06/20210609075343728.pdf
16. Муса Муса кмет на кметство – с.Водач http://chernoochene.com/wp-content/uploads/2021/06/20210609075415633.pdf
17. Гюнер Апти кмет на кметство – с.Даскалово http://chernoochene.com/wp-content/uploads/2021/06/20210609075448420.pdf
18. Семра Шабан кмет на кметство – с.Свободиново http://chernoochene.com/wp-content/uploads/2021/06/20210609075526435.pdf
19. Еджевит Рамадан кмет на кметство – с.Стражница http://chernoochene.com/wp-content/uploads/2021/06/20210609075556055.pdf
20. Вилдане Сали кмет на кметство – с.Нови пазар http://chernoochene.com/wp-content/uploads/2021/06/20210609075626272.pdf
21. Фариз Халил кмет на кметство – с.Бели вир

 

http://chernoochene.com/wp-content/uploads/2021/06/20210609075657734.pdf