Публичен регистър на декларациите за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Регистри, Декларации по ЗПКОНПИ

 

 

Име и фамилия Заемана публична длъжност Декл. чл.35,ал.1, т.2 част I и II
1. Айля Ахмед кмет на кметство – с.Пряпорец http://chernoochene.com/wp-content/uploads/2020/06/20200612093118172.pdf
2. Юксел Ахмед кмет на кметство – с.Патица http://chernoochene.com/wp-content/uploads/2020/06/20200612093135126.pdf
3. Беятин Халим кмет на кметство – с.Габрово http://chernoochene.com/wp-content/uploads/2020/06/20200612093148048.pdf
4. Шукри Осман кмет на кметство –  с.Минзухар http://chernoochene.com/wp-content/uploads/2020/06/20200612093203235.pdf
5. Бахри Хашимов кмет на кметство – с.Комунига http://chernoochene.com/wp-content/uploads/2020/06/20200612093220383.pdf
6. Али Бекир кмет на кметство – с.Паничково http://chernoochene.com/wp-content/uploads/2020/06/20200612093232493.pdf
7. Шабан Адем кмет на кметство – с.Лясково http://chernoochene.com/wp-content/uploads/2020/06/20200612093248891.pdf
8. Ахмед Ахмед кмет на кметство – с.Петелово http://chernoochene.com/wp-content/uploads/2020/06/20200612093303788.pdf
9. Себахтин Мустафа кмет на кметство – с.Железник http://chernoochene.com/wp-content/uploads/2020/06/20200612093316231.pdf
10. Ембие Мурадова кмет на кметство – с.Божурци http://chernoochene.com/wp-content/uploads/2020/06/20200612093833156.pdf
11. Байрам Мустафа кмет на кметство – с.Ябълчени http://chernoochene.com/wp-content/uploads/2020/06/20200612105727360.pdf
12. Гюлбахар Мурад кмет на кметство – с.Дядовско http://chernoochene.com/wp-content/uploads/2020/06/20200612094002880.pdf
13. Айнур Осман кмет на кметство с.Яворовo http://chernoochene.com/wp-content/uploads/2020/06/20200612094113677.pdf
14. Гюнер Мехмед кмет на кметство – с.Каблешково http://chernoochene.com/wp-content/uploads/2020/06/20200612094206193.pdf
15. Шенгюл Алиева кмет на кметство –  с.Житница http://chernoochene.com/wp-content/uploads/2020/06/20200612094218228.pdf
16. Муса Муса кмет на кметство – с.Водач http://chernoochene.com/wp-content/uploads/2020/06/20200612094236675.pdf
17. Гюнер Апти кмет на кметство – с.Даскалово http://chernoochene.com/wp-content/uploads/2020/06/20200612094252609.pdf
18. Семра Шабан кмет на кметство – с.Свободиново http://chernoochene.com/wp-content/uploads/2020/06/20200612094304131.pdf
19. Еджевит Рамадан кмет на кметство – с.Стражница http://chernoochene.com/wp-content/uploads/2020/06/20200612094318419.pdf
20. Вилдане Сали кмет на кметство – с.Нови пазар http://chernoochene.com/wp-content/uploads/2020/06/20200612094335184.pdf
21. Фариз Халил кмет на кметство – с.Бели вир

 

http://chernoochene.com/wp-content/uploads/2020/06/20200612152518402.pdf