Съобщение

Съобщения

Със заповед № ОХ-978/12.09.2017г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 73 войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища
в 101 алпийски полк – гарнизон Смолян
До 07.11.2017 г., кандидатите за военна служба за вакантните длъжности да подадат заявление във Военно окръжие – гр.Смолян или във военните окръжия по места.
Конкурсите ще се проведат за времето от 05.02.2018 г. до 16.02.2018 г.
Конкурсът включва изпит по физическа подготовка, тест за обща култура и събеседване на кандидата.
Телефони за контакт и информация относно конкурса:
0301/6-30-71
0361/6-53-18- Военно окръжие-Кърджали