Обявление за конкурс

Обяви

Във връзка с допусната явна техническа грешка в обявление за конкурс, да се чете:

Документите за участие в конкурса се представят в срок до 17:00 часа на 08.02.2016 г.

obiava_konkurs_ipsip

Документация:

Декларация по чл.17(по образец)

Заявление(по образец)