Специализирани превози на ученици, учители и служители на територията на Община Черноочене, Област Кърджали през 2014 и 2015 години

Архив

Линк от информация за сключен договор: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=577772&newver=2

Обобщена информация за извършени плащания:

Obob_inf_Prevoz_u4enici_1

obob_inf_Prevoz_u4enici_2

obob_inf_Prevoz_u4enici_3

Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение на договори

obob_inf_Osvob_Prevozi

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА    4 от 03.01.2014 г.

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=721661&newver=2

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА    3  от 03.01.2014 г.    –
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА    5 от 03.01.2014 г.   –