Приключи обучението по проект проект „Компетентна и ефективна общинска администрация“

Новини

Приключи обучението на общинските служители от Община Черноочене по проект „Компетентна и ефективна общинска администрация”, финансиран по ОП „Административен капацитет”, Договор за безвъзмездна финансова помощ №А12-22-66/04.04.2013 година.

В петък от София се завърна последната група от пет общински служителя, които опресниха знанията си по английска граматика на петдневно обучение в Института по публична администрация. С тях броят на обучените служители по този Проект нарасна на 85, като всеки от служителите получи сертификат, с което всички заложени индикатори по Проекта са изпълнени.
В продължение на девет месеца общински ръководители от различни нива успешно преминаха обучения, в хода на които се научиха как да бъдат ефективни лидери и да планират и управляват дейността на общината в условия на криза.
Кметовете и кметските наместници подобриха уменията си да работят в екип, а различни служители усвоиха нови умения за организиране на работното място и работното време, така че да повишат ефективността на своята работа.
Част от служителите усвоиха нови умения за компютърна обработка на данни в Института по публична администрация.
Сега всички с нетърпение чакат стартирането на следващия Проект, финансиран по ОПАК , чрез който служителите от общинска администрация Черноочене не само ще надградят получените знания и умения, но и ще усвоят нови, което ще повиши тяхната компетентнжст и ще подобри ефективността им.