Община Черноочене завършва жизнено важен път за Кърджали през Свободиново

Новини

Кметът на Община Черноочене инж. Айджан Ахмед и държавен фонд „Земеделие“ подписаха договор за Рехабилитация на път KRZ1433/ I-5, Черноочене – Железник /-Свободиново – Граница общ. (Черноочене – Kърджали) – Севдалина – Чилик – /I-5 /“.
Спечеленият проект е в размер на 1 892 182,40 лв. по процедура за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” на Програмата за развитие на селските райони.
С реализацията ще приключи последният етап за рехабилитация на стария път от село Черноочене през Свободиново за град Кърджали. Ще се обнови пътната артерия от отклонението от главен път Хасково-Кърджали за село Свободиново до разклона за чернооченското село Бели вир.
След почистването на водостоците и канавките, и полагане на асфалтобетон ще бъде изграден изцяло нов път.
Поради финансови ограничения сегашната отсечка от дълги години не е основно ремонтирана и затрудняваше движението на автомобили. Налагаше се вземането на временни решения, чрез ежегодни кърпежи, каза Кметът на Община Черноочене инж. Айджан Ахмед.
Отсечката обслужва население над 4 500 души от 8 кметства, между които чернооченските села Свободиново, Стражница, Верско, Възел Каняк, Яворово, Бели вир и немалко населени места от района на Костино.
Кметът на Община Черноочене инж. Айджан Ахмед заяви, че през годините е обновено трасето от общинския център Черноочене – Каняк – Бели вир – Свободиново.
Цялото трасе е било предвидено за други условия и не отговарящи на съвременните изисквания за интензивност на движението и товароносимост. Налагало се е вземането на временни решения чрез ежегодни кърпежи, каза той.
Подчерта, че рехабилитацията на пътищата е една от стратегическите и дългосрочни цели за развитие, насочени към създаване на условия за живот, които да превърнат общината в предпочитано място за живеене и реализация.
С приключване обновяването на пътя жителите на тези чернооченски села и транзитно преминаващите ще пътуват по-удобно и по-безопасно.

Исмет ИСМАИЛ