В Черноочене припомниха как се действа при пожар в сграда и пътен инцидент

Новини


В навечерието на 29-ти юни национален ден за безопасността на движението по пътищата и заложен ежегоден план в Черноочене беше проведено обучение, за това как да се използват пожарогасителите при пожар, необходими превантивни и защитни мерки, начини за поведение и действие при бедствия и други.
Старши инспектор Селяхтин Юсеин, началник на група „Превантивен контрол и превантивна дейност“ и инспекторите Динко Кръстев и Пламен Цепенишев, инструктори по „Защита на населението“ към Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Кърджали запознаха общинските служителите с мерките които се взимат при подобни инциденти.
Съзнателното и организирано поведение при такива непредвидени ситуации е от важно значение при преодоляванията им, подчертаха обучителите.
Пожарогасителите не са предназначени за гасене на големи пожари и такива, които изискват намесата на пожарните служби. Те са най-ефикасните налични средства ,които могат да се използват. Необходими са дори ако помещението е снабдено с автоматични спринклери, тръбопровод и маркуч или други стационарни съоръжения за защита.
Отбелязването на 29-ти юни за ден на безопасността на движението по пътищата създава възможност за споделяне на опита на различните ведомства и организации, и подпомага предприемането на превантивни мерки.
Безопасността е отговорност на цялото общество. Чрез тези дни ангажираме вниманието на родителите и образователната система за формиране на добри поведенчески модели сред децата и младежите като ценност, смятат от РД „ПБЗН“ гр. Кърджали и Община Черноочене
Отчитаме нуждите на уязвимите участници в движението от подходяща инфраструктура без конфликт с автомобилното движение. Осъзнаваме и ролята на превенцията, правоприлагането и адекватната спасителна помощ, казват те.
Целта на тези обучения е подобряване на взаимодействието между различните институции, създаване организация на работа и мерки за безопасност при провеждането на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи и др., казаха от Община Черноочене.
Чести са и тактико-практическите тренировки на територията на община Черноочене, между отделните части на единната спасителна система.
За пример посочиха, че в средата на този месец е направено упражнение за спасяване на „пострадал“ и оказване на първа долекарска помощ, от спасители и доброволци в местността „Олуклу“ в землището на чернооченското село Яворово.
Акцията беше съвместна инициатива на Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението“ гр. Кърджали, Доброволно формирование „Черноочене – 2016 г.” към Община Черноочене и Общинската организация на Български Червен кръст.

Исмет ИСМАИЛ