Покана за заседание на ПК към ОбС

Покани за заседания

На 18.06.2024 година (вторник), от 17.00 часа, ще се проведе съвместно заседание на ПК – и при ОбС – Черноочене.

Място: Салонът на читалище „Пробуда”- с.Черноочене.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: инж.МЕСРУ МЮМЮН

Забележка: Всички докладни записки постъпили в деловодството на общинския съвет от последното заседание до настоящия момент.