Община Черноочене ремонтира пътя за с. Черна нива и изгражда сцена в центъра

Новини

Кметът на Община Черноочене инж. Айджан Ахмед подписа с Министерството на регионалното развитие и благоустройството два проекта за финансиране. Те са включени в Инвестиционна програма за общините от държавния бюджет на Република България за 2024 г.
Първият проект е за извършване основен ремонт на общински път KRZ 12435/II-58, Габрово – Комунига/ Черна нива – Ново селище – Бакалите – /KRZ1343/ от км 0+000 до км.2+460 с дължина 2460,15 м. По проекта се предвижда изграждане, основен ремонт, реконструкция на общинския път, заедно със съоръженията и принадлежностите към тях.
Кметът на Община Черноочене инж. Айджан Ахмед заяви, че през годините е направен пътя в отсечката Новоселище – Бакалите – разклона на пътя от град Кърджали до язовир „Боровица“.
Транспортната конструкция на пътя е била предвидена за други условия при по малка интензивност на движението и товароносимост. Налагало се е вземането на временни решения чрез ежегодни кърпежи, каза той
С приключване обновяването на пътя жителите на тези чернооченски села и транзитно преминаващите ще пътуват по-удобно и по-безопасно.
Вторият финансиран от МРРБ проект по „Държавен бюджет 2024 г.“ е за изграждане на площад със сцена в кв. 7 в централното село на община Черноочене. С реализацията му ще се извърши изграждане на модерна сцена за изяви по време на празненства и чествания, паркоустрояване и благоустрояване с места за спорт и отдих по плана на с. Черноочене-център.
Кметът на Община Черноочене инж. Айджан Ахмед подчерта, че една от стратегическите и дългосрочни цели на екипът му е реализиране на проекти за развитие, насочени към създаване на условия за живот, които да превърнат общината в предпочитано място за живеене.
Исмет Исмаил